Archive: May, 2015

31.05.2015

Lumphini Park, just east of the Lumphini subway station, is healthier for kite flying. Archaeological sites, parks, and traditional dance performances are a must-see. After all, HK shopping is nice, it’s just their hotels that are costly. Hua Hin or […]

22.05.2015

เช็คข้อมูลเลยครับ ว่าจะเอารุ่นไหน แล้วดูสถานที่ต่างๆ โทรไปสอบถามว่ามีไหม แล้วค่อยไปดูของจริงๆ เอกสารต้องพร้อม หากคนที่มีความรู้ไปด้วยจะดีมากๆ เพื่อการเช็คสภาพมอเตอร์ไซค์ ไม่ใช่แค่ไปเลือกว่าจะเอารุ่นไหนแล้วก็ทราบแค่ราคาเท่านั้น ถือว่าเป็นการบริการที่ไม่ดีเลยครับ ส่วนในเรื่องของเอกสาร ก็ต้องมีเอกสารประกอบการซื้อ การซื้อขาย การโอน ข้อตกลงต่างๆ รายจ่ายเพิ่มเติมต่างๆ ค่าทะเบียน ค่าประกัน บางคนไม่มีใบขับขี่อะไรยังไงก็ต้องดูกันไป บางคนไม่รู้จริงๆว่าก่อนซื้อมอเตอร์ไซค์ มือสองต้องทำอะไรบ้าง อย่างแรกๆเลยก็คือ เอกสารในการโอนต่างๆ พวกหนังสือมอบอำนาจ บัตรประชาชน คำขอการโอนมอเตอร์ไซค์ เจ้าของเดิมเป็นใครเราก็ต้องรู้ด้วยครับ อีกทั้งการเช็คค่าอากรต่างๆ ก็ต้องดูด้วยว่ามีการประเมินหรือยัง ค่าโอนเท่าไหร่ ภาษีของมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ ค่าปรับต่างๆถือว่าสำคัญครับ พวกพรบ. และประกันนี่ต้องสอบถามอีกที บางที่ มีการโอนมอเตอร์ไซค์ มือสองแบบไม่มีใบขับขี่ด้วยนะครับ เรื่องเอกสารต้องเช็คให้ละเอียดที่สุด นอกจากนี้งบประมาณในการซื้อมอเตอร์ไซค์ก็เรียกว่าสำคัญจริงๆ เป็นอะไรที่เรียกว่า […]

13.05.2015

You may contact local property Management Company for the fact. This is the usual case everywhere, very little a good solution with out. The city itself is discovered more than 80 rice by King Rama VII. I am in Bangkok […]