ร้านแบตเตอรี่ MP

แบตแบบนี้นั้นเป็นที่นิยมกันมากมาย ซึ่งตามเนื้อผ้าแล้วจะแยกออกเป็น 2 แบบ คือ ประเภทที่ต้องเติมน้ำกลั่นซึ่งแบบนี้ถือว่าเป็นประเภทที่ต้องช่วยดูแลน้ำกลั่นอยู่ตลอด ส่วนอีกแบบคือแบบไม่ต้องดูแลบ่อยหรือไม่ก็อาจจะไม่ต้องมานั่งดูแลรักษาเลยก็ได้ ซึ่งประเภทที่ว่ามานี้จะเริ่มแทะน้ำกลั่นทีละนิด โดยทั้ง 2 ที่ที่พูดมานั้นจะมีจุกสำหรับปิดเปิดเพื่อใช้เติมน้ำกลั่น ซึ่งแบตเตอรี่รถยนต์แบบนี้นั้นจะมีอายุใช้งานประมาณ 1-2 ปี แต่กระนั้นสำหรับความปลอดภัยในการทำหน้าที่นั้น สิ่งที่ดีที่สุดไม่เหมาะที่จะใช้งานเกี่ยวเนื่องกันเกิน 3 ปี ทั้งนี้ก็ขึ้นกับสภาพการใช้งานรวมถึงการทำนุบำรุงด้วย ถ้ามีการดูแลรักษาอย่างยอดเยี่ยมเสมอๆก็จะทำให้แบตเตอรี่รถยนต์ลูกที่กำลังใช้งานนั้น มีอายุใช้งานที่นานมากขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติสิ่งที่ดีที่สุดสมมติว่าทำหน้าที่เกี่ยวเนื่องกันนานๆแล้ว เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ตอนต้นก็บอกว่าควรเปลี่ยนแปลงใหม่น่าจะดีมากขึ้นกว่าเดิม

แบตเตอรี่รถยนต์รูปแบบแห้ง แบตเตอรี่รถยนต์แบบนี้นั้น ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเติมน้ำกลั่นเลยเลยซักนิดไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำนุบำรุงอะไรมากมายเนื่องมาจากถูกดีไซน์มาให้มีความคงทนถาวรและมีอายุใช้งานที่นานมากกว่าแบตเตอรี่รถยนต์รูปแบบที่กล่าวมาแต่กระนั้นก็แลกมากับมูลค่าที่สูงยิ่งกว่าแบบอื่น แบตเตอรี่รูปแบบแห้งนี้จะมีอายุใช้งานที่นานอยู่ก่อนแล้วธรรมดาน่าจะเกือบ 5-10 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.sautoservice.com

admin