%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87

กุ้งก้ามแดงกินสิ่งมีชีวิตเป็นอาหาร ทำให้จะต้องระวังไม่ให้กินกันเอง กุ้งจะต้องมีที่หลบซ่อนตัวอย่างพอเพียงเวลาลอกคราบ เหตุเพราะตัวจะอ่อนนิ่มมาก อาจจะเป็นอาหารให้กับพวกกันเองได้ จึงจะต้องทำที่หลบมุมให้มากๆ ตัวเล็กก็ใช้ตาข่ายพลาสติกเอามาวางในน้ำให้เป็นที่หลบซ่อนตัว ส่วนกุ้งตัวใหญ่ใช้ท่อพีวีซีตามขนาดตัวตัดพอดีตัวใส่ไว้ในบ่อกุ้ง กุ้งจะเข้าไปแอบซ่อนเอง

อาหารที่ชื่นชอบใช้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงคืออาหารเม็ด เพราะเป็นอาหารสำเร็จที่สมกับทั้งสภาพน้ำและความสะดวกของผู้เลี้ยง หากว่าเป็นตัวเล็กก็ใช้บดให้เล็กลง ส่วนอาหารที่ทำให้กุ้งเติบโตดีและต้องการมากในช่วงเพาะพันธุ์คือไส้เดือน

เทคนิคการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงและขยายพันธุ์ เพราะว่ากุ้งก้ามแดงเป็นกุ้งน้ำจืด มีการสืบพันธุ์กันเองภายในบ่อ คือต้องใส่ตัวผู้ 20-30 % และกุ้งส่วนใหญ่เป็นตัวเมีย ช่วงที่กุ้งสืบพันธุ์สังเกตได้ว่าตัวผู้จะกินอาหารมากกว่าปกติ เมื่อเห็นกุ้งเริ่มท้อง ลำตัวกุ้งตัวเมียจะหยิกรองรับไข่ใต้ท้องไว้ ควรแยกออกมาเลี้ยงต่างหาก รอให้กุ้งวางไข่ออกเป็นตัว แล้วก็แยกพ่อแม่พันธุ์ออกภายใน 45 วัน ไข่กุ้งจะฟักเป็นตัว แม่หนึ่งให้ไข่มากถึง 800 ฟอง คัดแยกลูกกุ้งออกเลี้ยงดูในบ่ออนุบาล เลี้ยงดูด้วยอาหารเม็ดบด สำรวจสภาพน้ำทุก 15 วัน ลูกกุ้งจะได้มากน้อยขึ้นกับผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงว่าสามารถสอดส่องดูแลได้ดี ไม่ให้กินกันเอง ไม่ให้น้ำเสีย สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญ

admin