%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%ae%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%84-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a

การสึกหรอของมอเตอร์ไฮดรอลิค จะเป็นเหตุให้ความเร็วลดลง การรั่วซึมข้างในของมอเตอร์ไฮดรอลิคนั้นเกิดจากแรงดันแตกต่างระหว่างที่ว่างของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่หรือของอุปกรณ์ชุดเคลื่อนที่ในมอเตอร์ เป็นต้นว่า การรั่วซึมระหว่างเฟือง ระหว่างใบเวน ระหว่างตัวเรือน ฯลฯ การส่งน้ำมันเข้าไปที่อัตราหนึ่งนั้นจะทำให้ความเร็วน้อยลงเมื่อมีการรั่วซึมเกิดขึ้น หากการรั่วซึมเกิดขึ้นมากความเร็วก็จะลดน้อยลงมาก ถ้าการรั่วซึมมีมากจนกระทั่งไม่มีแรงดันเกิดขึ้นเพียงพอที่ชนะแรงเสียดทานของโหลดได้จะทำให้มอเตอร์หยุดหมุน ตัวอย่างเช่น ปั๊มส่งน้ำมันที่อัตรา 6 แกลลอน / นาที ถ้ามีการรั่วซึมที่มอเตอร์เท่าๆ กับ 6 แกลลอน / นาทีด้วย ความดันทางด้านออกของมอเตอร์จึงเท่ากับศูนย์จะทำให้มอเตอร์หยุดหมุน

วิธีการทดสอบการรั่วซึมของมอเตอร์ไฮดรอลิค หมายความว่าการเปรียบเทียบน้ำมันที่รั่วซึมออกจากมอเตอร์ไฮดรอลิคกับน้ำมันที่ป้อนเข้าไปจากปั๊ม ถ้าการรั่วซึมออกทางท่อระบายมีมาก ความเร็วของมอเตอร์จะลดน้อยลง แต่วิธีการนี้นั้นจะไม่สามารถมองเห็นจำนวนน้ำมันที่รั่วไหลออกได้ ให้ทดสอบใช้ท่อยางใสต่อเข้าที่รูระบายน้ำมัน ส่วนปลายท่อยางให้ต่อลงกลับถังน้ำมัน จะสามารถสังเกตเห็นการรั่วของน้ำมันจากมอเตอร์ได้หรือใช้วิธีเปรียบเทียบความเร็วของมอเตอร์กับคู่มือการใช้ของผู้ผลิตว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเท่าใด

admin