%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b9%87%e0%b8%99-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0

ในงานปลงศพ งานหนึ่งทุกๆคนอยากทำให้ดีที่สุดเนื่องจากเป็นงานสุดท้ายของคนที่เคารพรักและห่วงใยแต่จะทำอย่างไร ให้งานทำศพถูกต้องตามจารีตก็ขึ้นกับหลักการของ แต่ละภาค แต่ละจังหวัด แต่ละกลุ่มชน ไปจนถึงแต่ละครอบครัว จะมีความเลื่อมใสมากน้อยแค่ไหน  การเช่าโลงเย็น คุณภาพดีและทันสมัย ในเรื่องการออกแบบโลงเย็นให้สวยงามและเหมาะกับการใช้งาน เพื่อรักษาโดยไม่ต้องอาศัยน้ำยาฟอร์มาลีน และช่วยลดปัญหามลพิษทางกลิ่นลงได้อีกด้วย  การใช้วัสดุคุณภาพเยี่ยมมาสร้างโลงเย็น เพื่อรักษาอุณหภูมิให้ได้ -2 องศาเซลเศียสตลอดเวลา ในการทำพิธีฌาปนกิจรับประกันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของศพโดยเด็ดขาด ด้วยว่าอุณหภูมินี้เป็นการรักษาความสมบูรณ์ร่างของคนที่เรารักและอาลัย เปรียบเสมือนท่านแค่นอนหลับไปแค่นั้นโดยสีผิวจะไม่ดำคล้ำ ดูดีตลอด

เป็นไปตามหลักการสมัยโบราณถือการปฏิบัติกันมานาน ว่าหากมีการจากไปกับบุคคลที่เรารักและยกย่องนับถือ ควรจะต้องเตรียมงานให้สมฐานะมากกว่าที่เคยอยู่เสียด้วยซ้ำไป จึงเป็นสาเหตุของการดูแลรักษาสภาพคนที่เราอาลัยเพื่อให้อยู่ได้หลายๆวัน ในทุกวันก็จะมีเจ้าภาพในแต่ละคืนขอจัดพิธีฌาปนกิจ เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะไม่มีโอกาสได้เห็นอีกเลย

admin