ผู้เดินทางมีจังหวะที่สามารถเดินทางมาทัวร์หลวงพระบางในจังหวะที่มีการตักบาตรข้าวนึ่งที่หลวงพระบางพอดี นับว่าคุณโชคดีมากเลย

จารีตประเพณีการตักบาตรข้าวนึ่งที่หลวงพระบางเริ่มจัดขึ้นเพื่อให้รับรองผู้เดินทางที่แรมรอนมาทัวร์หลวงพระบางนั้น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีนิยมที่ลือชื่อมากที่สุดที่กลุ่มผู้เดินทางหรือพวกที่เดินทางมาทัวร์หลวงพระบางสนใจและอยากที่จะเข้าร่วมการทำกิจกรรมตักบาตรข้าวนึ่งนี้เป็นอย่างยิ่งเลย ทั้งนี้เพราะนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์หลวงพระบาง โดยมากจะมองว่าท่องเที่ยวตามที่ต่างๆมาแยะแล้วแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปทำบุญตักบาตรกันมากมายเท่าไรนัก เลยฉวยโอกาสนี้มาตักบาตรข้าวนึ่งพร้อมทั้งท่องเที่ยวไปในตัวด้วยเลย

ด้วยการตักบาตรข้าวนึ่งที่หลวงพระบาง ชื่อก็เจาะจงว่า ตักบาตรข้าวนึ่ง  ชาวหลวงพระบางจะทำการบอกกล่าวแก่ผู้เดินทางที่พึ่งเคยมาทัวร์หลวงพระบางให้ได้รับรู้กันก่อนว่าการตักบาตรคราวนี้นั้น จะยอมให้ใส่แค่เพียงข้าวนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าจะต้องมีผู้เดินทางหลายๆคนแน่ๆ ที่จะต้องมีความสงสัยเคลือบแคลงว่า พระจะฉันแต่ข้าวนึ่งอันเดียวเลยหรอ อันที่จริงแล้วการตักบาตรมันมีอีกกรรมวิธีนึงสิ่งนั้นก็คือหลังจากที่พระออกบิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัดวาอารามพอพระท่านจะฉัน พระท่านจะเคาะกระบอกไม้ไผ่เป็นสัญญาณบอกให้คนเดินดินหรือผู้เดินทางที่มาทัวร์หลวงพระบางได้รู้ว่าพระท่านจะฉันแล้วให้ทุกท่านจัดอาหารของคาวมาให้ท่านได้เลย เรียกกันว่า ถวายจังหัน พระท่านก็จะฉันกับข้าวนึ่งที่ทางเราตักบาตรยามเช้านี่แหละ

admin