ร้านขายส่งยา

ต้องการมีร้านขายส่งยาเป็นของตนเองซักร้าน จำเป็นที่จะต้องทำยังไงให้อยู่รอดรวมไปถึงมีเงินมีทองเร็วที่สุด

1. สิ่งแรกเลยเราต้องสร้างความโด่งดังให้ร้านขายส่งยาของพวกท่านนั้นให้เป็นที่รู้จักในเขตนั้นๆ ก่อน ยิ่งเฉพาะพวกที่อยู่ในแวดวงร้านยา อาทิเช่นผู้บริโภคที่ซื้อยา คู่ปรับร้านยาด้วยกัน ยี่ปั๊วยา ยิ่งถ้าหากเป็นพวกตัวแทนสำนักงานยาพร้อมทั้งบุคลากรทางราชการที่คอยคุมดูแลและดำเนินงานตรวจดูร้านขายส่งย้ายต่างๆด้วยแล้ว ยิ่งจำเป็นทำความรู้จักกับคนทั้งหลายเหล่านี้มากให้ได้ขึ้นไปอีก ถ้าหากเราสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปจากกลุ่มคนทั้งหลายเหล่านี้ได้ ธุรกิจร้านขายส่งยาของพวกท่านนั้นก็มีโอกาสที่จะอยู่เหนือชั้นกว่าร้านขายส่งยาของคู่แข่งทั่วไปนั่นเอง

2. ต้องเริ่มทำการขยายฐานเงินลงทุนที่เราจะใช้ในการดำเนินกิจการพร้อมทั้งต้องเพิ่มเติมเงินทุนสำรองที่ใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนในกิจการค้าให้เพิ่มมากขึ้นไปอีก ก็เพราะว่าเงินทั้งหมดนี้นั้นเป็นเงินลงทุนส่วนตัว, เงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ, รวมทั้งเป็นเงินที่ได้จากสำนักงานขายยาให้เป็นเครดิต ซึ่งถ้าหากบริษัทยาให้เครดิตกับตัวแทนจำหน่ายอย่างเราๆมากมายเท่าไร ก็ยิ่งทำให้ร้านขายส่งยาของพวกท่านนั้นมีต้นทุนหมุนเวียนที่จะสามารถสั่งซื้อตัวยาเพื่อที่จะมาเก็บสำรองไว้จัดจำหน่ายได้มากมายขึ้นนั่นเอง

3. เจ้าของกิจการค้าร้านขายส่งยานั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่รู้ลึก รู้จริง ในเรื่องของยาแต่ละกลุ่มรวมทั้งจะต้องมีชั่วโมงบินในเรื่องของร้านขายยามาบ้างแล้วด้วยหากเรารู้ข้อมูลประมาณว่ารู้ลึก รู้จริงแล้ว จะสามารถทำให้แนะนำตัวยาต่างๆให้กับผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

admin