%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97

1. สร้างความไว้วางใจให้กับร้านขายของของคุณ

การค้าขายออนไลน์ยังเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงสำหรับหลายๆคน แต่สัญลักษณ์ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD Registered นี้จะช่วยเพิ่มความไว้วางใจให้กับร้านขายของของคุณได้ ซึ่งยืนยันว่าความไว้วางใจที่เพิ่มมากขึ้นจะนำมาซึ่งยอดขายที่ตามมานั่นเอง

2. สามารถขอรับสัญลักษณ์รับรองความน่าเชื่อถือ (DBD Verified)

เมื่อคุณเปิดเว็บไซต์และมีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และได้รับสัญลักษณ์รับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือจดทะเบียนพาณิชย์ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี คุณสามารถขอรับสัญลักษณ์ DBD Verified จากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ ซึ่งนั่นจะทำให้เว็บไซต์ของคุณน่าไว้วางใจขึ้นมามากทีเดียว เพราะเครื่องหมาย DBD Verified นี้ ร้านค้าที่จะได้รับจำเป็นต้องผ่านข้อตกลงและการตรวจจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนนั่นเอง

3. ได้รับสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานอื่นๆ

การจดทะเบียนพาณิชย์ทำให้คุณสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมหารือต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการค้าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ แต่จะสนับสนุนทั้งทีก็เขาก็ต้องมั่นใจในร้านค้าของคุณ ซึ่งการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับว่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนั่นเอง

เมื่อคุณรู้ว่าการจดทะเบียนพาณิชย์มีจุดดีแบบนี้แล้วก็อย่ารอช้า มาตระเตรียมเอกสารและยื่นเรื่องจดทะเบียนกันเลยดีกว่า โดยคุณสามารถหาผู้ช่วยที่รับจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยก็ได้

admin