ยูคอน น้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่น เกรดคุณภาพสูงYukon

เรารู้ว่าควรจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนที่น้ำมันเครื่องจะหมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพแต่เวลาหรือระยะทางเท่าใดนั้นควรจะปฏิบัติตามหนังสือคู่มือประจำรถ ซึ่งอาจดูที่ไฟเตือนให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่หน้าปัดบอกว่าถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องได้แล้ว เพราะรถวิ่งใช้งานมาใกล้จะถึง 10,000 กิโลเมตร น้ำมันเครื่องมันเก่า คุณสมบัติในการหล่อลื่นลดน้อยลง อันจะทำให้เครื่องยนต์สึกกร่อนหรือเครื่องยนต์หลวมรวดเร็วขึ้น หรือบางทีมีสิ่งสกปรกมากอาจทำให้ไส้กรองตัน การไหลของน้ำมันหล่อลื่นจะไม่สะดวก แต่ก็มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับรถที่ใช้งานหนักก็ควรที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เร็วกว่าทุกครั้ง ภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ที่เข้าข่ายใช้งานหนักและควรจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยกว่าธรรมดามีดังต่อไปนี้

– ใช้งานในที่ๆมีฝุ่นผงหรือทรายมาก ตัวอย่างเช่น รถที่ใช้งานในไร่หรือรถชนิด OFF ROAD

– ใช้ในที่ที่มีการจราจรติดขัดเครื่องยนต์เดินเบาเป็นเวลานาน เพราะว่าการที่เครื่องยนต์เดินเบาอยู่นั้นการเผาไหม้จะไม่สมบูรณ์ จะเกิดเขม่าขึ้นในเครื่องยนต์

– ใช้ลากจูงหรือขับขึ้งทางชันเป็นประจำ ใครมีบ้านพักอาศัยอยู่บนดอยก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยๆหน่อย

– บรรทุกน้ำหนักมากเป็นประจำ

– เครื่องยนต์ทำงานที่อุณหภูมิสูงบ่อยๆ

– ใช้ความเร็วสูงเป็นเวลานาน อยู่ในข่ายพวกที่ชอบความเร็วและการแข่งรถที่ใช้รอบเครื่องยนต์สูง

ยิ่งไปกว่านี้การเดินทางในตัวเมืองที่ใช้ระยะทางแต่ละวันค่อนข้างสั้นและใช้แต่ความเร็วต่ำ  ก็จะทำให้น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพเร็วกว่าการขับรถบนถนนโล่งๆ เพราะเครื่องยนต์ทำงานตลอดถึงแม้รถไม่เคลื่อนที่ เพราะเช่นนั้นถ้าต้องเผชิญกับการจราจรที่ติดแสนสาหัสล่ะก็   ควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เร็วขึ้นอีกนิดก็จะเป็นการดีกว่า หรือในทางกลับกัน ในกรณีที่ใช้ความเร็วสูงต่อเนื่องก็ทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพเร็วกว่าด้วยเช่นกัน

admin