ผู้นำบริษัทรับสร้างบ้าน

เนื่องจากในยุคปัจจุบันมีบริษัทรับสร้างบ้านเปิดให้บริการแก่ผู้ซื้อเป็นปริมาณมาก แต่ละบริษัทจึงมีหลักเกณฑ์และแบบแผนการให้บริการที่ไม่เหมือนกัน ผู้บริโภคจึงต้องรู้จักเลือกสรรบริษัทที่มีหลักเกณฑ์เพื่อที่จะได้งานที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่ต้องเสียไป

1.บริษัทต้องมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานสำคัญที่เป็นหลักของบริษัทรับสร้างคือ ทีมสถาปนิกและวิศวกร โดยบริษัทรับสร้างบ้านที่มีหลักเกณฑ์จะต้องมีสถาปนิกและวิศวกรประจำบริษัท เพื่อจะทำให้สามารถออกแบบ คุมการสร้าง และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้ตั้งแต่ก่อนการสร้าง จนกระทั่งการปลูกสร้างเสร็จ ทีมงานสถาปนิกและวิศวกรต้องมีความชำนาญและประสบการณ์สูง ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจทานรายละเอียดปลีกย่อยดังกล่าวได้จากทางบริษัท

2. บริษัทต้องศึกษาและพัฒนาเทคโนโยลีในการปลูกสร้างอย่างเป็นกิจวัตร เนื่องจากได้มีการศึกษาวิจัย ทั้งในเรื่องวัสดุและเทคโนโลยีในการปลูกสร้างอย่างสม่ำเสมอ บริษัทจึงต้องติดตามและนำเทคโนโยลีใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดกับลูกค้าและสังคมโดยรวม ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้บริษัทรับสร้างบ้านแนวหน้าบางบริษัท ได้นำเทคโนโลยีการปลูกสร้างที่ประหยัดแรงงานมาใช้ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เจ้าบ้านประหยัดรายการจ่ายเรื่องกำลังไฟฟ้าแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย หรือการนำแบบแปลนสำเร็จรูปมาใช้ก็ยังมีส่วนช่วยประหยัดเวลาในงานก่อสร้าง และลดการตัดไม้ใหญ่ที่จะใช้ทำแบบสำหรับหล่อคอนกรีตได้อีกด้วย

3. บริษัทควรมีแบบบ้านให้ลูกค้าเลือกได้หลากหลาย เพื่อที่จะตอบสนองความปรารถนาของลูกค้าได้อย่างไม่จำกัด และจากแบบที่มีหลายหลากเหล่านี้ ยังสามารถผ่อนผันปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ด้วย

4. บริษัทควรให้ความสะดวกให้ลูกค้าได้มากที่สุด เช่น การมีสาขาสำนักงานของบริษัทที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ปลูกสร้างเพื่อให้สามารถคุมและตรวจสอบคุณภาพของการปลูกสร้างได้อย่างใกล้ชิด

5. การบริการก่อนและหลังการขาย ข่าวสารที่ลูกค้าของบริษัทรับสร้างบ้าน ควรจะมาทบทวนเพื่อประกอบการตกลงใจในการเลือกสรรบริษัทอีกอย่างหนึ่งคือ การบริการก่อนและหลังการขาย ลูกค้าสามารถพิจารณาได้ว่าบริษัทใดให้บริการก่อนและหลังการขายได้คุ้มค่ากว่า ให้ความสะดวกได้มากกว่า และมีการประกันผลงานอย่างไร มีการตรวจหลังการขายอย่างไร มีแผนงานการบริการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมหรือไม่ เป็นต้น

admin