salebike1

เช็คข้อมูลเลยครับ ว่าจะเอารุ่นไหน แล้วดูสถานที่ต่างๆ โทรไปสอบถามว่ามีไหม แล้วค่อยไปดูของจริงๆ เอกสารต้องพร้อม หากคนที่มีความรู้ไปด้วยจะดีมากๆ เพื่อการเช็คสภาพมอเตอร์ไซค์ ไม่ใช่แค่ไปเลือกว่าจะเอารุ่นไหนแล้วก็ทราบแค่ราคาเท่านั้น ถือว่าเป็นการบริการที่ไม่ดีเลยครับ ส่วนในเรื่องของเอกสาร ก็ต้องมีเอกสารประกอบการซื้อ การซื้อขาย การโอน ข้อตกลงต่างๆ รายจ่ายเพิ่มเติมต่างๆ ค่าทะเบียน ค่าประกัน บางคนไม่มีใบขับขี่อะไรยังไงก็ต้องดูกันไป

บางคนไม่รู้จริงๆว่าก่อนซื้อมอเตอร์ไซค์ มือสองต้องทำอะไรบ้าง อย่างแรกๆเลยก็คือ เอกสารในการโอนต่างๆ พวกหนังสือมอบอำนาจ บัตรประชาชน คำขอการโอนมอเตอร์ไซค์ เจ้าของเดิมเป็นใครเราก็ต้องรู้ด้วยครับ อีกทั้งการเช็คค่าอากรต่างๆ ก็ต้องดูด้วยว่ามีการประเมินหรือยัง ค่าโอนเท่าไหร่ ภาษีของมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ ค่าปรับต่างๆถือว่าสำคัญครับ พวกพรบ. และประกันนี่ต้องสอบถามอีกที บางที่ มีการโอนมอเตอร์ไซค์ มือสองแบบไม่มีใบขับขี่ด้วยนะครับ เรื่องเอกสารต้องเช็คให้ละเอียดที่สุด

นอกจากนี้งบประมาณในการซื้อมอเตอร์ไซค์ก็เรียกว่าสำคัญจริงๆ เป็นอะไรที่เรียกว่า สำคัญมากๆ เรามีงบเท่าไหร่ก็เอาเท่าไหร่ อย่าไปฝืน ไม่อย่างนั้นจะทำให้เราลำบากไปอีก เอาที่จ่ายไหว ไม่ต้องไปเอารุ่นแพงๆเหมือนใคร ที่สำคัญควรเลือกร้านที่น่าเชื่อถือ เพราะว่าร้านที่น่าไว้ใจก็จะได้มอเตอร์ไซค์สภาพดี หากเราเลือกร้านมอเตอร์ไซค์ มือสองที่ไม่น่าไว้ใจ เราก็อาจจะได้มอเตอร์ไซค์สภาพไม่ดีมาใช้

admin