%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-carinsurance-blog

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1: คุ้มครองครบครันที่สุด โดยจะให้ความดูแลค่าเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันและคันคู่กรณี ค่าเสียหายของทรัพย์สินทั้งในรถยนต์คันเอาประกัน และคันคู่กรณี ค่ารักษาพยาบาล และค่ายาสำหรับผู้ขับรถ คนโดยสารรถยนต์คันเอาประกัน และรถยนต์คันคู่กรณี โดยจะให้ค่าทดแทนความเสียหายกรณีรถยนต์คันเอาประกันเสียหายเนื่องจากไฟไหม้เพราะอุบัติเหตุ น้ำท่วม และการโจรกรรม เหมาะสำหรับรถใหม่ป้ายแดง รถยนต์ที่มีผู้ขับขี่มือใหม่ ยังไม่ชำนาญในการขับขี่รถยนต์ และรถยนต์ที่ใช้งานบ่อยหรือใช้งานหนัก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2: ให้ความดูแลที่รองมาจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 โดยจะให้ความดูแลค่าเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกัน และคันคู่กรณี ค่าเสียหายของทรัพย์สินทั้งในรถยนต์คันเอาประกัน และคันคู่กรณี ค่ารักษาพยาบาล และค่ายาสำหรับผู้ขับรถ คนโดยสารรถยนต์คันเอาประกัน และรถยนต์คันคู่กรณี โดยจะให้ค่าทดแทนความเสียหายกรณีรถยนต์คันเอาประกันเสียหายกรณีไฟไหม้ และการโจรกรรม เหมาะสำหรับ ผู้ที่ใช้รถยนต์ไม่บ่อย เป็นผู้ขับรถที่มีความชำนาญ ไม่ขับรถยนต์หวือหวาหรือขับเร็ว

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+: ได้รับความดูแลกรณีรถยนต์หาย ความเสียหายเกิดขึ้นจากอัคคีภัย ความดูแลต่อรถยนต์คันเอาประกันกรณีเกิดอุบัติเหตุกับพาหนะทางบก ค่ารักษาพยาบาลผู้ขับรถ และคนโดยสารในรถยนต์คันคู่กรณี เหมาะสำหรับ รถยนต์ที่ใช้งานบ่อย จำต้องจอดในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการโจรกรรม

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+: ให้ความดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของคู่กรณี และความเสียหายของตัวรถ ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุกับพาหนะทางบก ไม่คุ้มครองการสูญหายหรือการถูกอัคคีภัย ไม่คุ้มครองความเสียหายทั่วไป ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบต้นเหตุ หรือไม่มีคู่กรณี เหมาะสำหรับ รถเก่าที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป รถที่ใช้งานบ่อย แต่สามารถจอดรถยนต์ในที่ๆ ไม่มีการเสี่ยงเรื่องการโจรกรรม

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3: ให้ความดูแลค่าเสียหายต่อรถยนต์คันคู่กรณี ค่าเสียหายของทรัพย์สินในรถยนต์คันคู่กรณี ค่ารักษาพยาบาล และค่ายาสำหรับผู้ขับรถ คนโดยสารรถยนต์คันคู่กรณี โดยจะไม่ให้ค่าทดแทนความเสียหายกรณีรถยนต์คันเอาประกันเสียหายกรณีอัคคีภัย เสียหายเพราะน้ำท่วม หรือถูกโจรกรรม เหมาะสำหรับ รถยนต์ที่ไม่ได้นำออกมาใช้งานบ่อย นานๆ จะมีการนำออกมาใช้ครั้งหนึ่ง รถเก่าอายุ 7 ปีขึ้นไป รถยนต์ที่ไม่ได้จอดในบริเวณเสี่ยงต่อการโจรกรรม

admin