แหล่งจำหน่าย Ozee Gluta mix โอซี กลูต้า มิกซ์

กลูตาไธโอน (อังกฤษ: glutathione, GSH) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญในพืช สัตว์ เห็ดราและบักเตรีและอาร์เคียบางประเภท ทำภารกิจรักษาโครงสร้างสำคัญของเซลล์ที่เกิดจากออกซิเจนที่ไวต่อปฏิกิริยา

(reactive oxygen species) เช่น อนุมูลอิสระหรือเปอร์ออกไซด์ กลูตาไธโอนมีส่วนประกอบของเพปไทด์สามโมเลกุล (tripeptide) คือ ซีสเตอีน กรดกลูตามิก และไกลซีน มีพันธะเพปไทด์แกมมาระหว่างหมู่คาร์บอกซิลของหมู่ข้างกลูตาเมตและหมู่เอมีนของซิสทีน และพันธะเพปไทด์ธรรมดาระหว่างซีสทีนกับไกลซีน

หมู่ไธออลเป็นตัวรีดิวซ์ ซึ่งมีอยู่ที่ความข้นคาดคะเนว่า 5 มิลลิโมลาร์ในเซลล์สัตว์ กลูตาไธโอนรีดิวซ์พันธะไดซัลไฟด์ที่เกิดขึ้นในโปรตีนไซโทพลาสซึมไปยังซีลเตอีนโดยทำข้อผูกมัดเป็นตัวให้อิเล็กตรอน ในกระบวนการนี้ กลูตาไธโอนจะถูกแปรเปลี่ยนเป็นรูปออกซิไดซ์ กลูตาไธโอนไดซัลไฟด์ (GSSG) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า L – glutathione

เมื่อถูกออกซิไดซ์แล้ว กลูตาไธโอนสามารถถูกรีดิวซ์กลับได้โดยกลูตาไธออนรีดักเทส (glutathione reductase) โดยอาศัย NADPH เป็นตัวให้อิเล็กตรอน อัตรากลูตาไธโอนรูปรีดิวซ์ต่อกลูตาไธโอนรูปออกซิไดซ์โดยมากใช้เป็นการวัดความเป็นสารพิษของเซลล์

ยิ่งไปกว่านี้ กลูตาไธโอนช่วยสนับสนุนให้ตับทำลายล้างพิษออกจากร่างกายพร้อมกับยังนำมาบำบัดรักษามะเร็ง โรคหัวใจ ข้ออักเสบ โรคพาร์กินสัน โรคตับ โรคไต โรคเอดส์ สภาวะเป็นหมันในเพศชาย และสถานะหูตึงจากเสียงดัง ปฏิกิริยาข้างเคียงสกัดการสังเคราะห์เมลานิน

ก่อนที่จะซื้อหากลูตาไธโอนยี่ห้อต่าง ๆ ที่มีขายอยู่ในท้องตลาด เราจึงควรหาข้อมูลดูก่อนว่าเราจะซื้อหากลูต้ายี่ห้อไหนดี เพราะกลูต้าแต่ละแบบก็จะมีจุดเด่นข้อผิดพลาดที่คลาดเคลื่อนกันไป เราจึงต้องเลือกใช้โอซี กลูต้าตราที่ดีที่สุดเพื่อตัวเราเอง

admin